LIN Protocol

Protokół Lin (Local Interconnect Network) to szeregowa magistrala systemowa używana głównie w przemyśle motoryzacyjnym.

która jest zgodna z normą ISO-17987. Jest to niezawodny i ekonomiczny protokół

protokół komunikacyjny, który umożliwia komputerowi pokładowemu pojazdu komunikację z jego podsystemami.

Istnieją 2 główne rodziny LIN: LIN1 i LIN2. Są one zasadniczo

zasadniczo różnią się sposobem kodowania wiadomości. Te dwie

rodziny mogą generalnie działać przy dwóch prędkościach transferu: 9600 lub

19200 bodów.

W ramach protokołu LIN znajdziemy po pięć typów (1, 2, 3, 4 i 5)

z pięcioma różnymi wersjami (a, b, c, d i e). Te warianty

umożliwiają systemom identyfikację problemów, wysyłanie informacji zwrotnych i

informacje lub prowadzić.

Komunikacja przy użyciu protokołu LIN składa się z serii ramek, które wysyłają określoną wiadomość, na przykład identyfikację alternatora.

określoną wiadomość, na przykład identyfikację lub diagnostykę alternatora.